Regulamin

Założenia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego SugarCraft dostępnego pod adresem: www.sugar-craft.pl


2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


3. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością firmy:

AGART-PRO Sp. z o.o.

ul. Bogusza 8

61-608 Poznań

NIP: 7792332950

REGON: 300816318

KRS: 0000304532

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 1 349 500, 00 zł


UWAGA!

POD PODANYM ADRESEM NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ODBIORU ZAMÓWIEŃ.


4. Aby korzystać z serwisu internetowego www.sugar-craft.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.


5. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i danych stanowią wyłączną własność AGART-PRO Sp. z o.o., a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.


6. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.


7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto) i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie.


8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

9. Promocje w Sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.


10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.


11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.


12. Bezpieczeństwo transakcji płatniczych zapewnia portal www.przelewy24.pl


13. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt Sklepu oraz paczek wysłanych za pobraniem.

Rejestracja

1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu, w którym Użytkownik podaje dobrowolnie następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, pseudonim, adres zamieszkania, adres e-mail.


2. Ponadto Użytkownik może podać inne dane przewidziane w formularzu rejestracyjnym. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu.


3. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.


4. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.


5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na podany w formularzu adres e-mail może zostać wysłana wiadomość od Administratora wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.


6. Rejestracja oraz dostęp do Serwisu są nieodpłatne.

Dane osobowe

1. Administratorem danych podanych przez Użytkownika w ramach rejestracji („Zarejestrowani”) lub składania zamówienia („Goście”) jest www.sugar-craft.pl. Dane przetwarzane będą w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz Umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia.


2. Ze względu na proces wysyłki zamówienia nie mogą być składane anonimowo.


3. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowszych algorytmów przetwarzania i przechowywania danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, za zgodą Użytkownika dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.


4. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.


5. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.


6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Serwis w ramach realizacji umowy z Użytkownikiem jest upoważniony przesłać Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Użytkownik jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia.

Proces zakupu

1. Warunkiem nabycia towaru za pośrednictwem Serwisu jest prawidłowe złożenie zamówienia (dalej "zamówienie"). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.


2. Z Serwisu Sklepu można korzystać jako Klient zarejestrowany lub niezarejestrowany – z tym zastrzeżeniem, że Klienci niezarejestrowani, czyli tzw. „Goście” przy składaniu każdego zamówienia muszą każdorazowo podać swoje dane osobowe w ramach stosownego formularza zamówienia.


3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


4. Zamówienie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W zamówieniu Użytkownik określa: zamawiane towary, sposób płatności, formę dostawy, adres, na który towary mają być dostarczone oraz adres, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy).


5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy.


6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.


7. Umowa sprzedaży towaru/towarów objętych danym zamówieniem pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Użytkownika od Administratora wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.


8. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.


9. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Użytkownik otrzymuje stosowną informację, niestanowiącą potwierdzenia złożonego zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia, wydłużeniu okresu oczekiwania lub anulowaniu zamówienia w całości.


10. Termin realizacji zamówienia rozumiany, jako czas, w którym sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Użytkownika formą dostawy.

Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

1. Płatność przy odbiorze.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. 

2. Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu www.przelewy24.pl.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3. Przelew na rachunek bankowy.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowej autoryzacji transakcji przez system bankowy i wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu: 

Bank BZ WBK - 91 1090 2590 0000 0001 3076 9685 (podając w tytule numer zamówienia).

Dostawa

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Termin wysłania zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem.

3. Na terytorium Polski zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Koszt dostawy towaru dla paczek do 30 KG wynosi:

  • przedpłata - 16.00 PLN
  • przy odbiorze - 17.00 PLN
  • płatność www.przelewy24.pl - 16.00 PLN

5. Przy zamówieniu o wartości przekraczającej 250.00 PLN wysyłka jest bezpłatna.

Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, a w szczególności w przypadku: 

  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy.

2. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

3. Reklamacje towaru są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz w oparciu o zmiane Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz. 1176).

4. Klienci powinni kierować pisemne reklamacje mailem na adres: sklep@sugarcraft.pl wraz z foto-kopią dowodu zakupu towaru oraz dokładnym opisem przyczyn reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

7. Jeżeli Klient z przyczyn określonych w ustępie powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Odstąpić od umowy nie może, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

8. Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru - stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

9. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

10. Przed odebraniem przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Do reklamacji związanej z transportem przesyłki należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia towaru, a także informacje na temat doręczyciela.

11. Administrator podkreśla, że różnice dotyczące barw zakupionych towarów nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikały z innych ustawień, bądź parametrów monitora Użytkownika.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 i nowelizacją Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że nie będzie to prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z Ustawą możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem.

Adres zwrotny (z dopiskiem na opakowaniu "ZWROT"):

AGART-PRO Sp. z o.o.

ul. Składowa 13 bud. 2, Żerniki

62-023 Gądki

Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. W przypadku uszkodzenia paczki i jednocześnie towaru zwrot nie będzie możliwy. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Postanowienia końcowe

1. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Zarejestrowany zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne od opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.

4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia swojego Profilu, co jest wiążące dla Administratora.

5. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług Serwisu. W takim przypadku poinformuje Użytkowników zamieszczając w Serwisie stosowną informację.

6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu wskutek prawomocnego orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 listopada 2014 r.

11. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

12. O zmianach Regulaminu zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.