Wczytuję dane...
Regulamin

Założenia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego SugarCraft dostępnego pod adresem: www.sugar-craft.pl („Sklep”; „Serwis”).


2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), przysługujących  mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


3. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest prowadzony przez Sprzedawcę:

AGART-PRO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 13

62-023 Żerniki

NIP: 7792332950

REGON: 300816318

KRS: 0000304532

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 1 349 500, 00 zł

e-mail: sklep@sugarcraft.pl


 UWAGA!

POD PODANYM ADRESEM NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ODBIORU ZAMÓWIEŃ.


4. Aby korzystać z serwisu internetowego www.sugar-craft.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.


5. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i danych stanowią wyłączną własność AGART-PRO Sp. z o.o. („Sprzedawca”), a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.


6. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.


7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto) i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie.


8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

9. Promocje w Sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.


10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.


11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.


12. Bezpieczeństwo transakcji płatniczych zapewnia portal www.przelewy24.pl


13. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt Sprzedawcy oraz paczek wysłanych za pobraniem.

Rejestracja

1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu, w którym użytkownik podaje dobrowolnie swój adres e-mail („Użytkownik”).


2. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu.


3. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.


4. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła  wybranego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.


5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na podany w formularzu adres e-mail może zostać wysłana wiadomość od Sprzedawcy wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji.


6. Rejestracja oraz dostęp do Serwisu są nieodpłatne.

Dane osobowe

1. Administratorem danych podanych przez Użytkownika / Klienta w ramach rejestracji w Sklepie („Zarejestrowani”) lub składania zamówienia w Sklepie („Goście”) jest Sprzedawca. Sprzedawca zapewnia przestrzeganie wymagań stawianych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dane przetwarzane będą w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz wykonaniem Umów zawartych za jego pośrednictwem,  wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Użytkownik / Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych odbywa się  na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia. W toku korzystania ze Sklepu, w tym rejestracji oraz składania zamówień Sprzedawca zapewnia możliwość zapoznania się przez Użytkownika / Klienta z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych.


2. Ze względu na proces wysyłki zamówienia nie mogą być składane anonimowo.


3. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są  przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowszych algorytmów przetwarzania i przechowywania danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru  sprawiedliwości, na odrębnych zasadach dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.


4. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sprzedawcę jako administratora).


5. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez  Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.


6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.  Klient jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia.

Proces zakupu

1. Warunkiem nabycia towaru za pośrednictwem Serwisu jest prawidłowe złożenie zamówienia (dalej "zamówienie"). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Serwisu i podanie danych: imię, nazwisko; ewentualnie firma; ulica, numer domu / lokalu; kod pocztowy; miasto; numer telefonu kontaktowego.


2. Z Serwisu można korzystać jako Klient zarejestrowany lub niezarejestrowany – z tym zastrzeżeniem, że Klienci niezarejestrowani, czyli tzw. „Goście” przy składaniu każdego zamówienia muszą każdorazowo podać swoje dane osobowe w ramach stosownego  formularza zamówienia.


3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


4. Zamówienie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W zamówieniu Klient określa: zamawiane towary, sposób płatności, formę dostawy, adres, na który towary mają być dostarczone oraz adres, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy).


5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy, wybranej  metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy.


6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu. Klient przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie w toku procesu składania zamówienia przycisku „Potwierdź” oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.


7. Umowa sprzedaży towaru/towarów objętych danym zamówieniem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.


8. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.


9. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny. Jeżeli towar nie jest dostępny, Klient otrzymuje stosowną informację, a nie otrzymuje potwierdzenia złożonego zamówienia (nie dochodzi do zawarcia Umowy). W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient otrzymuje stosowną informację, a nie otrzymuje potwierdzenia złożonego zamówienia (nie dochodzi do zawarcia Umowy). W takim przypadku  Użytkownik może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia, wydłużeniu okresu oczekiwania lub anulowaniu zamówienia w całości.


10. Termin realizacji zamówienia jest rozumiany jako czas, w którym Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

1. Płatność przy odbiorze.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. 

2. Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu www.przelewy24.pl.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3. Przelew na rachunek bankowy.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowej autoryzacji transakcji przez system bankowy i wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu: 

Bank BZ WBK - 91 1090 2590 0000 0001 3076 9685 (podając w tytule numer zamówienia).

Dostawa

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Termin wysłania zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem.

3. Towar zamówiony wysyłany jest niezwłocznie po skompletowaniu, bez możliwości rezerwacji.

4. Na terytorium Polski zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Koszt dostawy towaru dla paczek do 30 KG wynosi:

·         przedpłata - 17.00 PLN

·         przy odbiorze - 21.00 PLN

·         płatność www.przelewy24.pl - 17.00 PLN

6. Przy zamówieniu o wartości przekraczającej 399.00 PLN wysyłka jest bezpłatna.

Reklamacje

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy bez wad. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, a w szczególności w przypadku: 

·          wad fabrycznych,

·          uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy.

2. Każdy Klient ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

3. Reklamacje towaru są rozpatrywane w szczególności zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą o prawach konsumenta, jeżeli Klient jest konsumentem.

4. Klienci mogą kierować reklamacje mailem na adres: sklep@sugarcraft.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Fabryczna 13 bud. 2, Żerniki, 62-023 Gądki) wraz z foto-kopią dowodu zakupu towaru oraz dokładnym opisem przyczyn reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności  kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Jeżeli Klient z przyczyn określonych w ustępie powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo  domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Odstąpić od umowy nie może, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

8. Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru - stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

9. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

10. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Do reklamacji związanej z transportem przesyłki należy załączyć  informacje na temat daty i sposobu doręczenia towaru, a także informacje na temat doręczyciela.

11. Sprzedawca podkreśla, że różnice dotyczące barw zakupionych towarów nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikały z innych ustawień, bądź parametrów monitora Klienta.

12. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, konsument jest uprawniony do skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta. Sprawę do sądu polubownego może wnieść konsument, ale także Klient niebędący konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków, o których mowa powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem, ma także prawo zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

Prawo odstąpienia od umowy

1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone.

2. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów (i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (ii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać przesyłką pocztową na własny koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem.

Adres zwrotny (z dopiskiem na opakowaniu "ZWROT"):

AGART-PRO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 13 bud. 2, Żerniki

62-023 Gądki

Sprzedawca niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. W przypadku uszkodzenia paczki i jednocześnie towaru zwrot nie będzie możliwy. 

Sprzedawca dopuszcza także jednoczesne złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwrot towaru.

4. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Natomiast jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się  z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne od opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie  zapisów obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował  poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.

4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia swojego Profilu, co jest wiążące dla Sprzedawcy.

5. Sprzedawca ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług Serwisu. W takim przypadku poinformuje Użytkowników zamieszczając w Serwisie stosowną informację.

6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu wskutek prawomocnego orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2019 r.

11. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne  podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

12. O zmianach Regulaminu zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: AGART-PRO Sp. z o.o., ul.Fabryczna 13, 62-023 Poznań (adres do korespondencji: ul. Fabryczna 13 bud. 2, Żerniki, 62-023 Gądki), e-mail: sklep@sugarcraft.pl

– Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.